Ak sú zobrazené termíny už rezervované alebo oznčené ako „Pending“ [„čakajúce“], neváhajte nám zatelefonovať, či Vám aj napriek tomu môžeme vyhovieť.

Use the reservation calendar below to mark the days you want to stay with us at Dvor Hrivko. If the desired dates are shown as already reserved, or shown as “pending”, please do not hesitate to call us to check if we can accommodate you.

Označte všetky dni, ktoré si chcete rezervovať. “Prvý dátum” = dátum, kedy prídete a “Posledný dátum” = dátum, kedy odídete.

Mark all days you’d like to reserve. “First date” = the date when you will arrive and “Last date” = the date when you will leave.

Cena nájmu:
100 € Objekt / Noc – Nájom celá chalupa (sauna, krb, gril, ohnisko)
+ 35 € za pobyt za základné služby spojené s nájmom
+ spotreba elektrickej energie 0,30 EUR/kWh
Zľavy:

Pobyt na 2 noci + 1 noc ZADARMO plati len do 20. februára 2022
15% zľava na pobyt na 5 dní (4 noci)
40% zľava pre dvoch. Nájom 1/2 chalupy, stredná izba s krbom (60€). Objekt je nezdieľaný.
15% a viac na týždňový a dlhší nájom. Dlhodobý nájom (únik z bytu v lockdown). Oslovte nás o individuálne zľavy.

Rental price:
100 € per night whole cottage (sauna, fireplace, BBQ grill, fire-pit)
+ 35 € per stay for basic services associated with rent
+ electricity consumption 0.30 EUR/kWh

Discounts:
Book 2 Nights & Get 1 Free till 20. Feb. 2022
15% OFF for stay 5 days (4 nights)
40% per night 1/2 cottage, middle room with fireplace for couple (60€)
15% and more for week and longer stay. Escape Lockdown. Request your individual discount.

Celková kapacita chalupy: 4 +3 až 5 (spolu 7 až 9 osôb)
Predná Izba: 1x manželská posteľ (2) + rozkladacia pohovka (+1 až 2)
Stredná Izba s krbom: 1x manželská posteľ (2) + rozkladacia pohovka (+1 až 2)
Kuchyňa: rozkladacia pohovka (+1)

Total capacity of the cottage: 4 +3 upto 5 (total 7 upto 9 persons)
Front Room: 1x double bed (2) + sofa bed (+1 upto 2)
Middle Room with fireplace: 1x double bed (2) + sofa bed (+1 upto 2)
Kitchen:  sofa bed (+1)

Calendar is loading...
- Available
 
- Booked
 
- Pending
captcha