Cena nájmu:
100 € Objekt / Noc – Nájom celá chalupa (sauna, krb, gril, ohnisko)
+ 35 € za pobyt za základné služby spojené s nájmom
+ spotreba elektrickej energie 0,40 EUR/kWh
Zľavy:

40% zľava pre dvoch. Nájom 1/2 chalupy, stredná izba s krbom (60€). Objekt je nezdieľaný.
Oslovte nás o individuálne zľavy na dlhší nájom (únik z bytu v lockdown).

Rental price:
100 € per night whole cottage (sauna, fireplace, BBQ grill, fire-pit)
+ 35 € per stay for basic services associated with rent
+ electricity consumption 0.40 EUR/kWh

Discounts:
40% per night 1/2 cottage, middle room with fireplace for couple (60€)
Request your individual discount for longer stay (escape Lockdown).

Celková kapacita chalupy: 4 +3 až 5 (spolu 7 až 9 osôb)
Predná Izba: 1x manželská posteľ (2) + rozkladacia pohovka (+1 až 2)
Stredná Izba s krbom: 1x manželská posteľ (2) + rozkladacia pohovka (+1 až 2)
Kuchyňa: rozkladacia pohovka (+1)

Total capacity of the cottage: 4 +3 upto 5 (total 7 upto 9 persons)
Front Room: 1x double bed (2) + sofa bed (+1 upto 2)
Middle Room with fireplace: 1x double bed (2) + sofa bed (+1 upto 2)
Kitchen:  sofa bed (+1)